login vsi company logo login vsi company logo 250x40
header-02.jpg

Optimaliseer de eind-gebruikers ervaring van uw EPD

Snel en effectief de performance en beschikbaarheid verbeteren van uw EPD

Elektronische patiëntendossiers (EPD’s) zijn inmiddels gemeengoed in Nederland. De voordelen die worden genoemd door diverse leveranciers zijn als volgt samen te vatten:

  1. Kwaliteit: Elektronisch registratie geeft completere (en beter leesbare) dossiers.
  2. Beschikbaarheid: Dossiers zijn 24/7 vanaf elke locatie beschikbaar.
  3. Efficiency: Minder dubbele onderzoeken door een beter uitwisseling tussen instanties.
  4. Betere zorg: Minder medische fouten door een beter uitwisseling tussen instanties.

De belangrijkste leveranciers van EPD-software in Nederland is Chipsoft, wat wordt gebruikt in meer dan 55 ziekenhuizen. Daarnaast worden Epic, Nexus en Siemens gebruikt in elk een tiental ziekenhuizen. MI Consultancy, Easycare en CSC-iSoft worden elk in 1 a 2 ziekenhuizen gebruikt. Cerner, een grote speler in de USA, is in Nederland nog afwezig.

De voordelen van EPD’s kunnen natuurlijk alleen tot hun recht komen als de EPD-applicaties goed werken. ‘Goed’ is uiteraard een zeer subjectieve term en kent een aantal dimensies. In de ICT wordt voor ‘goed werken’ vaak de term End-User Experience (EUX), oftewel gebruikerservaring, gebruikt.

Login VSI heeft voor de belangrijkste EPD-pakketten (waaronder Chipsoft en Epic) een set applicatie specifieke workloads ontwikkeld die zonder aanpassing kunnen worden ingezet voor het synthetisch testen en proactief monitoren van uw EPD omgeving.

Het belang van Login VSI voor de Nederlandse zorg

Login VSI is de industrie standaard voor het testen van virtuele desktop infrastructuur (VDI) performance en beschikbaarheid. Login VSI zorgt dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen ongestoord blijven functioneren door geplande veranderingen vooraf te testen, én door proactieve monitoring van desktops en applicaties, met behulp van virtual users.

In meer dan 20 Nederlandse ziekenhuizen wordt al vertrouwd op Login VSI voor het voorkomen van gebruikersproblemen, en dit aantal neemt gestaag toe. Ook in het buitenland wordt Login VSI veelvuldig gebruikt voor het testen en actief monitoren van EPD-applicaties zoals Epic en Cerner.

Meer informatie?

Download de whitepaper en lees hoe Login VSI u kan helpen met het optimaliseren van de eind-gebruikers ervaring van uw Elektronisch Patiëntendossier. 

Login VSI EPD

Gratis Download