login vsi company logo 250x40
  • Home 
  • Optimaliseer de eind-gebruikers ervaring van uw Elektronisch Patiënten Dossier

Verbeter de performance van uw EPD en uw VDI

Snel en effectief de performance en beschikbaarheid verbeteren van uw EPD

Elektronische patiëntendossiers (EPD’s) zijn inmiddels gemeengoed in Nederland. De voordelen die worden genoemd door diverse leveranciers zijn als volgt samen te vatten:

  1. Kwaliteit: Elektronisch registratie geeft completere (en beter leesbare) dossiers.
  2. Beschikbaarheid: Dossiers zijn 24/7 vanaf elke locatie beschikbaar.
  3. Efficiency: Minder dubbele onderzoeken door een beter uitwisseling tussen instanties.
  4. Betere zorg: Minder medische fouten door een beter uitwisseling tussen instanties.

De belangrijkste leveranciers van EPD-software in Nederland is Chipsoft, wat wordt gebruikt in meer dan 55 ziekenhuizen. Daarnaast worden Epic, Nexus en Siemens gebruikt in elk een tiental ziekenhuizen. MI Consultancy, Easycare en CSC-iSoft worden elk in 1 a 2 ziekenhuizen gebruikt. Cerner, een grote speler in de USA, is in Nederland nog afwezig.

De voordelen van EPD’s kunnen natuurlijk alleen tot hun recht komen als de EPD-applicaties goed werken. ‘Goed’ is uiteraard een zeer subjectieve term en kent een aantal dimensies. In de ICT wordt voor ‘goed werken’ vaak de term End-User Experience (EUX), oftewel gebruikerservaring, gebruikt.

Login VSI heeft voor de belangrijkste EPD-pakketten (waaronder Chipsoft en Epic) een set applicatie specifieke workloads ontwikkeld die zonder aanpassing kunnen worden ingezet voor het synthetisch testen en proactief monitoren van uw EPD omgeving.

Download de white paper en lees hoe Login VSI u kan helpen met het optimaliseren van de eind-gebruikers ervaring van uw Elektronisch Patiëntendossier.

Download Nu

Verbeteren van de VDI gebruikservaring in de gezondheidszorg

VDI blijft aan populariteit winnen in de gezondheidszorg. Steeds meer desktops migreren naar de cloud. Terwijl IT-organisaties in de gezondheidszorg specialistische EMR-applicaties uitrollen, waaronder Epic, Cerner of McKesson, worden de verwachtingen van eindgebruikers ten aanzien van de desktopervaring op elk apparaat, op elk gewenst moment, steeds hoger. De IT-afdelingen in de gezondheidszorg moeten hieraan beantwoorden. Ze moeten dus uitstekende services leveren en tegelijkertijd de complexiteit en kosten die samenhangen met de infrastructuur verlagen. Voor eindgebruikers, de IT-afdeling en de business komt het op veel vlakken uiteindelijk neer op performance.

Performance testing is cruciaal in nieuwe desktopvirtualisatieprojecten, pilots, Proofs of Concept en productiefasen. Omdat er talloze unieke technologie- en serviceopties in overweging moeten worden genomen wanneer een nieuw VDI-project wordt opgestart, is het van het grootste belang om de capaciteit te plannen en belastingstests uit te voeren op de omgeving voordat men met enig vertrouwen in productie kan gaan. Tests moeten altijd op schaal met synthetische gebruikers worden uitgevoerd voordat de echte gebruikers live en in productie gaan.

Het doel van deze whitepaper is alle betrokkenen te helpen de businesscase achter het testen van virtuele desktopinfrastructuur om een goede eindgebruikerservaringte garanderen, beter te begrijpen en te kunnen uitleggen.

Download de white paper en lees hoe u met testen het aantal klachten van gebruikers verlaagd en tegelijkertijd de kosten omlaag brengt in uw virtuele desktop omgeving.

Download Nu